Nachýlil se nám krásný jarní čas, trošku se počasí ještě rozmýšlí, jestli nasadíme kulichy nebo se vrhneme do letních šatů. Stromy jsou v plném rozpuku, sluníčku se daří prorazit přes mraky a láká nás to trávit náš volný čas venku. Dáváme prostor jarnímu úklidu ať v sobě nebo kolem nás a radujeme se ze všeho nového, co se klube na povrch a začíná klíčit. Samozřejmě díky dualitě naší planety nám nemůže být jen hej, ale může nás tento čas i velmi unavovat a přinášet nám různé bolesti a neduhy, ale vše je pro něco dobré a i takový úklid je v našich tělech po pár měsících zimy potřeba.
Napsat tento článek se mi zrodil v hlavě díky jaru, které nás vítá novými prožitky, vůněmi, situacemi. Zkrátka chutí poznat něco dalšího a dozvědět se třeba něco více o metodě DNS, kterou ve své praxi hojně využívám. A jelikož je informací vždy nepřeberné množství a mnozí klienti mi dávají zpětnou vazbu, že informace jsou velice zajímavé, ale je jich mnoho, tak jsem se rozhodla v pár článcích tuto metodu osvětlit a shrnout. Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS) jsem absolvovala v Praze Motole při Pražské škole pana profesora Koláře. Velice jsem si tuto metodu oblíbila a hojně ji u svých klientů s radostí využívám.

O DNS

Metod ve fyzioterapii je spousta. V dnešní době neustálého výzkumu a moderních technologií si můžete vybrat opravdu ze široké škály užitečných a fungujících metod. Každý fyzioterapeut si poté vybírá ty, které s ním nejvíce souzní a se kterými má dobré zkušenosti v léčbě jeho klientů. Po mých zkušenostech k tomu patří i metoda DNS.
Metoda DNS využívá znalostí klíčových principů chování lidského pohybu (motoriky), které vyjadřují funkce našeho CNS (centrálního nervového systému). Zjednodušeně můžeme říci, že díky pohybovému projevu můžeme usuzovat na to, co se děje uvnitř našeho těla, tedy v naší CNS. Díky CNS pak hodnotíme případné nedokonalosti či přímo poruchy nejen pohybového systému. Vycházíme z období ontogenického vývoje dítěte, které prochází jednotlivými fázemi a díky nastaveným programům v našem těle se postupně formuje jeho pohybový projev díky zrání CNS. Proto říkám klientům, pokud doma máte miminko, učte se pohybovým projevům od něj, zkuste obkoukat jeho strategie a drobné radosti a vítězství, když se mu povede daná poloha zaujmout 🙂

Průběh Terapie

V terapii tedy využívám náš pohybový systém jak k diagnostice (speciální DNS testy, zaujmutí polohy sedu stoje, chůze, balanční polohy,…), tak k celistvému terapeutickému působení na naše tělíčko. Většinou s klienty procházíme více vývojovými polohami, abychom si tělo otestovali jak ve statické, tak dynamické funkci. Když nalezneme chybu a sám klient je schopen danou vývojovou pozici, byť modifikovanou, zacvičit sám, snaží se jí plnit v domácím prostředí několikrát denně, aby si tělo tuto novou nabídku a zkušenost zapamatovalo a uložilo si ji do naší podkorové (mimovolní) úrovně, a my na ni mohli přestat myslet. Tento proces trvá ovšem minimálně dva měsíce a závisí na poctivosti cvičení každého klienta. Výsledky bezbolestné aktivity jsou nám poté odměnou.
Dynamická neuromuskulární stabilizace působí na systém jako celek (celé naše tělo) a ne pouze v lokálním měřítku (ruka, noha,..), díky tomu mě učí přemýšlet globálně o daném problému, se kterým klient přichází. Proto také hodně klientů již s úsměvem říká: ,,Bolí mě palec u nohy, ale určitě to bude z krční páteře“.
Naše tělo je spleť různých sítí, které mají svou krásnou rozmanitou funkci a důležitost a hlavně neuvěřitelné propojení. Málokdo si to dovede představit a také pochopit, ale je to krásné, že se můžeme o svém těle pořád učit nové a nové věci, protože je opravdu naprosto dokonalé 🙂

V dalším článku Vám přiblížím naši POSTURU – držení těla v klidu i při pohybu a možné zapříčinění potíží a bolestí pohybového aparátu, pokud nesprávně a opakovaně zatěžujeme jednotlivé klouby.

Líbil se vám tento článek? Čtete dál!

Nohy, naše stavební kameny

Nohy, naše stavební kameny

Kdo by nechtěl běhat jako laňka a mít chůzi gazely? Dotýkat se země s láskou, účelně a smysluplně. Nemít bolesti, necítit tuhost a diskomfort v oblasti naší nohy, popřípadě v dalších patrech nad ní? Dostalo se mi možnosti, více se věnovat běhu. Nebyla to pro mě nikdy...